ขั้นตอนปลูกลำใย

on กันยายน 25, 2553การปลูกลำไย

ลำไย เป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศชนิดหนึ่ง ลำไยเป็นที่นิยมบริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพราะมีรสชาติหวาน อร่อย นอกจากนี้ ลำไยยังเป็นที่ต้องการของโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อนำไปทำลำไยกระป๋องและลำไยอบแห้ง ลำไยจึงมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด เพราะต้นลำไยจะให้ผลผลิตดีในช่วงหน้าร้อนเท่านั้น ดังนั้น การปลูกลำไยจึงยังเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรที่สนใจ

ขั้นตอนการปลูกลำไย
วิธีการปลูกลำไย
การเตรียมพื้นที่
ควรเตรียมต้นพันธุ์ดีไว้ล่วงหน้า 1 ปี เตรียมหลุมปลูก ขนาด 80x80x80 ซม.ใช้ระยะปลูก 8x10 เมตร รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอก 3-5 กก./หลุม พูนดินสูงจากปากหลุม 15 ซม. เลือกแหล่งปลูกที่ระบายน้ำได้ดี ระดับน้ำใต้ดินควรมีความลึกกว่า 2 เมตร ลักษณะดิน ควรเลือกดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง และควรมี ความเป็นกรดด่าง 5.5-6.5 ระยะห่างระหว่างต้นมีขนาด 8 x 10 เมตร

วิธีปลูก :
นำกิ่งพันธุ์ที่ขยายพันธุ์ด้วยการตอน วางต้นพันธุ์ลงในหลุมที่เราเตรียมไว้แล้วกลบโคนให้แน่น ทำหลักป้องกันโยกคลอน รดน้ำให้ชุ่ม พรางแสงช่วงแรก และทำการกำจัดวัชพืชบริเวณโคนต้นไม้ให้สะอาด รวมทั้งเก็บกวาดใบแห้งและเศษวัชพืชออกไปจากบริเวณโคนต้น หลังจากนั้น จึงรดน้ำให้ชุ่มบริเวณรอบต้นลำไย

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น