ผลไม้มงคล

on กันยายน 25, 2553
ผลไม้มงคลของไทยมี 5 อย่าง ได้แก่

1.

ลำไย เป็นผลไม้ที่ส่งออกที่สำคัญสร้างรายได้เข้าประเทศแล้วยังเป็นผลไม้มงคล และซึ่งคนจีนบางกลุ่มนำไปใช้ร่วมกับพิธีการสูง เพราะเชื่อกันว่า เป็นสัญลักษณ์ ของความรัก ความหวานชื่น สำหรับหนุ่มสาวใน
งาน พิธีมงคลนั้นๆ ลำไยภาษาจีนแปลว่า ดวงตามังกร ซึ่ง มังกรเป็นสัญลักษณ์ของฮ่องเต้เมืองจีน ดังนั้นหมายถึง ความเป็นผู้ที่มีอำนาจ เป็นผู้นำปวงชน และ เป็นผู้ที่ได้รับความเคารพนับถือ ฉะนั้น ลำไยคือผลไม้มงคลที่เชื่อว่า เป็นตัวแทนแห่งความรัก ความเป็นผู้นำ และความมีอำนาจวาสนา


2. ลิ้นจี่ เป็น ผลไม้ชั้นสูงของคนจีนมาเป็นเวลานานแล้ว มีเรื่องเล่ากันว่า ฮ่องเต้ของเมืองจีนในสมัยหนึ่ง ต้องให้ทหารผู้ที่ดูแลพระองค์จัดหาลิ้นจี่น ผิวสวยสีแดงสด เพื่อนำไปถวายพระมารดา และพระมเหสีของ พระองค์เป็นประจำ จึงเกิดการแพร่หลายไปในขุนนางชั้นสูงต่อกัน จนเป็นที่รู้กันทั่วไป เพราะผลที่มี สีแดงของลิ้นจี่นี่เอง ทำให้เป็นที่นิยมนำลิ้นจี่ไปใช้ในงานมงคล ฉะนั้น ลิ้นจี่คือผลไม้ที่มีสีแดงสด ซึ่งคนจีนถือว่าเป็นสีแห่งความเป็นสิริมงคง

3. สับปะรด นอกจากบรรจุกระป๋องส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศแล้ว สับปะรด เป็นผลไม้มงคล ที่คนนิยมนำไปไหว้ในพิธีการต่างๆ เชื่อกันว่าจะทำให้เกิดความรอบคอบ รอบรู้ในสิ่งต่างๆ ดูแลกิจการงานได้ทั่วถึง สาย ตากว้าง ไกล ประดุจดั่งสับปัรดที่มีดวงตารอบตัว ฉะนั้น สับปะรดคือผลไม้แห่งความมงคลที่เชื่อถือว่า เป็นตัวแทนแห่งความรอบคอบ รอบรู้ สายตากว้างไกล

4. กล้วย เป็นผลไม้ส่งออกอีกชนิดหนึงที่สำคัญ กล้วยยังเป็นผลไม้มงคลแห่งการแตกหน่อ แตกสาขา ซึ่งในธรรมชาติของต้นกล้วยนั้น      สามารถแตกหน่อไปได้เรื่อยๆ โดยไม่มีวันจบ กล้วยยังเป็นผล
ไม้ แห่งการเชื่อถือในด้านการ มีบริวารมากมาย เฉกเช่นเดียวกับกล้วย 1 เครือที่มีลูกเป็นจำนวนมาก บางคนนิยมรับประทานกล้วยที่มีผลแฝดคู่กัน เพื่อจะ ได้มีลูกที่คลอดออกมาเป็นลูกแฝด ฉะนั้น กล้วยคือผลไม้มงคล ที่เชื่อว่าเป็นตัวแทนแห่งการขยายสาขา กิจการ การมีบุตรสืบสกุล มีบริวารมาก
5. ทุเรียน เป็นผลไม้ส่งออกที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งแล้ว ทุเรียนผลไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ในตัวเองมาก มีเนื้อในที่สวยงาม สีเหลืองดั่งทองคำ ด้วยความฉลาดหลักแหลมของธรรมชาติ จึงได้สร้างเกราะ คุ้มกันเนื้อในสีทอง โดยการสร้างหนามแหลมคมรอบตัว เพื่อป้องกันสัตว์ร้ายต่างๆ มารบกวน ฉะนั้น ทุเรียนจึงเป็นผลไม้มงคลที่ชื่อว่า เป็นตัวแทนของ ความฉลาดหลักแหลม เข้มแข็ง สามารถป้องกันตนเองได้

ส่วนผลไม้มงคลของจีนคือ
1. สาลี่ หมายถึง การรักษาคุณงามความดีเอาไว้อย่างมั่นคง หรือรักษาซึ่งโชคลาภเงินทองมิให้เสื่อมถอย ฯลฯ
2. องุ่น หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองทั้งหน้าที่การงานและชีวิต...
3. แอปเปิ้ล หมายถึง การมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์

4. ส้ม หมายถึง ความมีโชคดี ประสบแต่สิ่งดีๆ เป็นสิริมงคลแก่ตนและครอบครัว ฯลฯ
5. พลับ หมายถึง จิตใจที่หนักแน่น (อยู่ในธรรม) อย่างมั่นคง สามารถล่วงพ้นอุปสรรคนานาได้
อย่างราบรื่น, มีความขยันมั่นเพียรเป็นที่ตั้ง ฯลฯ
6. ทับทิม คนจีนเรียกว่า "เจี๊ยะลิ้ว" กิ่งใบทับทิมเป็นใบไม้สิริมงคลที่ใช้พรมน้ำ และมีไว้ติดตัวเพื่อ
คุ้มครองกันภัย ภูตผีปีศาจ เป็นพันธุ์ไม้ที่ถูกนำมาเผยแพร่ในเมืองจีน... ด้วยความที่ทับทิมมีเมล็ด
มาก จึงสื่อความหมายถึงการให้มีลูกชายมากๆ
7. ผลท้อ เป็นเครื่องหมายแห่งความยั่งยืน เป็นผลไม้ชั้นสูง สำหรับบูชาเทพบนสวรรค์
8. เกาลัดและพุทรา ในงานแต่งงาน มีความหมายว่า ขอให้มีบุตรที่ดี สุภาพ มีมารยาทดีในเร็ววัน
อื่นๆ
มะยม ช่วยทำให้มีคนนิยมชมชอบ
มะขาม ช่วยทำให้มีแต่ผู้คนเกรงขาม
ส้มโอ ปลูกเพื่อความอุดมสมบูรณ์
ทับทิม เพื่อให้เกิดความสงบร่มเย็นของชีวิต
ขนุน เพื่อหนุนบุญบารมี เงินทอง และให้มีคนเกื้อหนุนจุนเจือ


ที่มา:https://sites.google.com/site/phlminaru/phl-mi-mngkhl

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น